เว็บสล็อตออนไลน์ การประเมินทางวิชาการจะต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงหรือไม่

เว็บสล็อตออนไลน์ การประเมินทางวิชาการจะต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงหรือไม่

เว็บสล็อตออนไลน์ ในช่วงสี่ศตวรรษที่ผ่านมา ฉันได้ทบทวนกรณีการดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเลื่อนตำแหน่งในหลายสาขาวิชาในหลายประเทศ โดยปกติสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือการประเมินบันทึกการวิจัยของผู้สมัคร การสอนและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยที่ต้องชั่งน้ำหนัก รายได้ที่ได้รับมักจะปรากฏเป็นการพิจารณา แต่ไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกว่าฉันถูกขอให้ตัดสินความเหมาะสมของผู้สมัครในการเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมาย

แน่นอนว่าเอกสารมักจะนำหน้าด้วย ‘คำชี้แจงวัตถุประสงค์’ ของผู้สมัครเอง

 แต่เห็นได้ชัดว่าผู้สมัครจะไม่ได้รับการตัดสินตามเงื่อนไขของตนเองเป็นหลัก

ข้อกำหนดทั่วไปที่โดดเด่นที่สุดของบทวิจารณ์เหล่านี้ก็คือ ผู้สมัครควรได้รับการตัดสินจากผู้คน ‘ในขั้นที่เทียบเท่ากันในอาชีพการงานของพวกเขา’ และเพื่อมิให้การเปรียบเทียบดังกล่าวดูคลุมเครือเกินไป มหาวิทยาลัยจึงให้ความช่วยเหลือ ‘ข้อมูลอ้างอิง’ ของผู้สมัคร นั่นคือจำนวนครั้งที่มีการอ้างถึงผลงานของผู้สมัครในวรรณกรรมวิชาการ และเพื่อให้งานของฉันง่ายขึ้น ฉันมักจะได้รับข้อมูลดังกล่าวสำหรับคนอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานที่คล้ายคลึงกันในสาขาเดียวกันที่ ‘สถาบันระดับเดียวกัน’

โดยนัยทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับการแข่งขันในตลาดแรงงานเชิงวิชาการในจินตนาการ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ชักชวนให้มีการตัดสินของฉัน

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแต่ลึกซึ้งต่อบรรทัดฐานของความประพฤติทางวิชาการ ท้ายที่สุดแล้ว นักวิชาการมักจะแตกต่างจากโลกธุรกิจโดยไม่มีแรงจูงใจทั่วไปในการค้นหาว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่เพื่อที่จะได้นำหน้าพวกเขาไปหนึ่งก้าว

อันที่จริง ดังที่แม็กซ์ เวเบอร์เคยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อร้อยปีที่แล้ว ‘วิทยาศาสตร์ในฐานะอาชีพ’ เป็นเพียงการดำเนินไปตามเส้นทางของการสืบเสาะไม่ว่าจะนำไปสู่ที่ใด แม้ว่าจะไม่มีใครทำตามก็ตาม เพื่อความแน่ใจ บรรทัดฐานของความเป็นอิสระทางปัญญานี้ หรือ ‘เสรีภาพทางวิชาการ’ ยังช่วยอธิบายได้ว่าทำไมสิ่งที่นักวิชาการตีพิมพ์ถึงมาก – ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ – ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกละเลยอย่างไม่ปรานี

เข้าสู่เว็บวิทยาศาสตร์

แม้ว่าการแข่งขันทางวิชาการจะมีอยู่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พวกเขามีแนวโน้มที่จะค่อนข้างจดจ่อและจัดการตนเองได้ค่อนข้างดี ซึ่งมักจะทำให้เกิดการปะทะกันของบุคลิกภาพ การแข่งขันเพื่อถอดรหัสโครงสร้างของดีเอ็นเอเป็นสัญลักษณ์ในทุกประการ

ในทางตรงกันข้าม เมื่อฉันถูกขอให้ตรวจสอบกรณีการดำรงตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง เป็นที่เข้าใจกันว่าสนามการแข่งขันนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและพร้อมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น นั่นไม่ใช่เพียงเพราะว่ามหาวิทยาลัยการว่าจ้างได้จินตนาการไว้อย่างนั้น

วิธีการมองสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้จากการมีอยู่ของ Web of Science ซึ่งเดิมเรียกว่า Science Citation Index ซึ่งเป็นองค์กรการค้าในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มในช่วงต้นของสงครามเย็นด้วยเงินเริ่มต้นบางส่วนจาก National มูลนิธิวิทยาศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ของการผลิตความรู้

Web of Science ก่อตั้งขึ้นบนหลักการที่ว่าไม่ว่านักวิชาการจะอ้างถึงใครบางคนที่พวกเขาถือว่าดี เลว หรือไม่แยแส การกระทำของการอ้างอิงนั้นยอมรับว่าฝ่ายที่อ้างถึงนั้นใช้อำนาจเหนือสนามแข่งขัน ชื่อของเกมสำหรับนักวิชาการคือการเป็นสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘ผู้ดึงดูดตลาดที่แข็งแกร่ง’

เมื่อยังคงมีการศึกษาภาษาคลาสสิก คำที่ใช้คือ ‘cynosure’ ซึ่งมาจากภาษากรีกสำหรับกลุ่มดาวที่มีโพลสตาร์ ชาวกรีกตั้งชื่อให้กลุ่มดาวนี้เพราะพวกเขาคิดว่ามันดูเหมือนหางของสุนัข ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า ‘cynosure’

ในแง่นั้น เราอาจต้องพิจารณาว่าหางกำลังกระดิกสุนัขหรือไม่ ในกรณีที่นักวิชาการยึดเอาการอ้างอิงเป็นตัวชี้วัดคุณค่าทางปัญญา สล็อตออนไลน์