สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

คาดว่าจำนวนนักเรียนจะลดลง

คาดว่าจำนวนนักเรียนจะลดลง

นักศึกษาจากประเทศจีนจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศในปีหน้าน้อยลงมาก เนื่องจากวิกฤตการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของจีนอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องพึ่งพาตลาดส่งออก Michael Delaney ผู้สื่อข่าวของ UWN China รายงานว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวและบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศได้เริ่มเลิกจ้างคนงาน ซึ่งส่งผลให้หลายครอบครัวไม่มีเงินแม้แต่ค่าครองชีพ ศึกษาจากต่างประเทศน้อยกว่ามาก มหาวิทยาลัยที่พึ่งพาค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาเหล่านี้จะประสบปัญหาร้ายแรง นักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนอกอาณาเขต มีจำนวนมากกว่าจากประเทศอื่นๆ...

Continue reading...